top
 

关于科技园旗山园区设备包装木箱统一清运的通知

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-02

各入驻单位:

经协调,科技园旗山园区将于2017年5月5日(星期五)安排一次设备包装木箱统一清运工作,因此请各入驻单位于2017年5月4日(星期四)前将木箱清运需求报送科技园管委会办公室。

 联系人:唐老师

 联系电话:13385911660

                          国家大学科技园管委会办公室

                                2017年5月2日

foot